Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze: Szymon Toboła

Przewodniczący Zarządu pełni odpowiednio funkcję Przewodniczącego Rady. Reprezentuje Dzielnicę na zewnątrz, koordynuje, organizuje pracę Zarządu i Rady, podpisuje pisma i prowadzi korespondencje w imieniu Dzielnicy, przewodniczy sesjom Rady i posiedzeniom Zarządu oraz podpisuje ich uchwały. Zaprasza do udziału w posiedzeniach Zarządu osoby, których udział uzna za wskazany.

Skład zarządu

Przewodniczący Zarządu

Szymon Toboła


Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Mirosław Szczygieł


Członek Zarządu

Jarosław Komorniczak


Członek Zarządu

Maciej Miezian


Członek Zarządu

Dariusz Kolasa


Dyżury Zarządu

Umawiane telefonicznie 
Dariusz Kolasa
Maciej Miezian

Czwartki w godz. 17.30 - 19.30

Jarosław Komorniczak

Czwartki w godz. 16.00 - 18.00
Szymon Toboła - Przewodniczący


uchwaly zarzadu

 

Deklaracja dostępności


deklaracja