baner promujący wydarzenie

Dzień Otwarty Magistratu – DOM dialogu

W niedzielę, 26 maja, krakowski magistrat ponownie otworzy swe podwoje dla zwiedzających. Będzie to jedna z nielicznych okazji, aby zobaczyć miejsca na co dzień niedostępne i posłuchać ciekawych opowieści związanych z pałacem Wielopolskich oraz dawnym ratuszem podgórskim. Tegoroczny Dzień Otwarty Magistratu będzie się bowiem odbywać właśnie w tych dwóch lokalizacjach. My szczególnie serdecznie zapraszamy na nasze stoisko do sali Kupieckiej w pałacu Wielopolskich oraz do odwiedzenia podgórskiego magistratu!


Wydarzenia w budynku przy placu Wszystkich Świętych 3–4 rozpoczną się już o godz. 10.00. Po zarejestrowaniu się będzie można odwiedzić sale im. Juliusza Lea oraz Kupiecką, w których rady dzielnic miasta Krakowa przygotowały specjalne prezentacje z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Będzie można także odwiedzić gabinet przewodniczącego Rady Miasta Krakowa i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w zabytkowym fotelu, w którym zasiadał Józef Dietl, słynny prezydent Krakowa (1866–1874). Wejścia do gabinetu odbywać się będą w zorganizowanych grupach, począwszy od godz. 10.00, co pół godziny, z ostatnim wejściem o godz. 15.00.

Spacery z przewodnikami

Zwiedzanie magistrackich budynków to najbardziej popularna i ceniona atrakcja każdej edycji wydarzenia. Spacery w obydwu lokalizacjach odbywać się będą również w zorganizowanych grupach. Poprowadzą je znani i lubiani krakowscy przewodnicy. Aby wziąć udział w spacerze, należy się zapisać na oznaczonych stanowiskach, usytuowanych w wejściach do obu budynków.

  • pałac Wielopolskich, pl. Wszystkich Świętych 3–4: godz. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 i 15.00
    „Europejskie dziedzictwo Krakowa” – w niezwykłą podróż w czasie i przestrzeni zabierze uczestników spaceru niestrudzony gawędziarz, znakomity znawca i piewca dziejów Krakowa, a równocześnie emerytowany krakowski urzędnik z kilkudziesięcioletnim stażem, Michał Kozioł. W jego towarzystwie będzie można zajrzeć do niedostępnych na co dzień miejsc, w tym gabinetu prezydenta Krakowa i przewodniczącego Rady Miasta, zwiedzić zabytkowy hol Kamienny, salę Portretową oraz sale zasłużonych prezydentów Krakowa: Józefa Dietla i Juliusza Lea, a także salę Kupiecką i salę Obrad. Zwiedzaniu towarzyszyć będą barwne opowieści o tych miejscach, a także zabawne anegdoty o krakowskich rajcach, urzędnikach i prezydentach. W związku z przypadającą w tym roku 20. rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, wszystkie te opowieści połączy motyw przewodni, jakim będzie Kraków jako miasto europejskie.
  • ratusz podgórski, Rynek Podgórski 1: godz. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 i 15.00
    Tajemnice podgórskiego magistratu” przed uczestnikami spaceru odsłoni Jakub Jastrzębski – znawca architektury Krakowa przełomu XIX i XX wieku, współtwórca popularnego facebookowego profilu „Igraszki z czasem”, na co dzień pracownik Muzeum Krakowa. Trasa spaceru obejmie otoczenie i wnętrza dawnej siedziby władz miasta Podgórza. Prowadzący przedstawi historię powstania budynku, jego losy silnie związane z burzliwymi dziejami Podgórza i opowie o kolejnych przebudowach budynku, mających wpływ na jego obecny kształt.

Występy pianistów
Dzień Otwarty Magistratu w dawnym ratuszu podgórskim uświetnią minirecitale fortepianowe w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego. Wystąpią: Małgorzata Machowska, Emma Czubak, Filip Kostecki, Leon Wołk-Popielski i Michał Kapanowski. W programie utwory: J.S. Bacha, F. Chopina, F. Mendelssohna, L. van Beethovena i A. Dwořáka – godz. 11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 15.50.

Ławeczka dialogu

O godz. 10.30 na skwerze przylegającym do ulicy Grodzkiej (przed Pawilonem Wyspiańskiego), odbędzie się briefing prasowy z udziałem prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Przybliży on mieszkańcom koncepcję „ławeczki dialogu”.

Chcę budować miasto oparte na dialogu i współpracy, na najlepszych krakowskich tradycjach tolerancji i wielokulturowości, miasto łączące ludzi o różnych poglądach i przekonaniach, bez względu na płeć, wyznanie, pochodzenie, wiek, orientację seksualną, stan zdrowia czy portfela. Miasto, które każdego włącza i nikogo nie wyklucza, miasto, w którym każdy czuje się dobrze i w którym każdy czuje, że jest u siebie – powiedział prezydent Miszalski.

Mam nadzieję, że ta „ławeczka dialogu” stanie się właśnie takim symbolem wzajemnej otwartości: miasta na mieszkańców, mieszkańców na miasto, a także mieszkańców na siebie nawzajem. Chciałbym również, aby krakowski Magistrat pozostał życzliwy i otwarty na swoich mieszkańców nie tylko podczas swojego święta, ale i na co dzień – dodał.

Uchylając nieco rąbka tajemnicy, odnośnie do „ławeczki dialogu”, Monika Chylaszek, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej, który jest organizatorem Dnia Otwartego Magistratu, powiedziała:

Kraków jest miastem otwartym i włączającym. Każdy jego mieszkaniec i każda jego mieszkanka, tworzy własną opowieść o Krakowie i pragnie, by ta opowieść została wysłuchana. A jeśli chodzi o opowieści, to w krakowskiej tradycji nie ma chyba lepszego miejsca na ich snucie i słuchanie, jak… ławeczka. Stąd pojawił się pomysł stworzenia „ławeczki dialogu”, pewnego symbolicznego miejsca, podkreślającego istotne znaczenie dialogu w budowaniu siły miasta. Na „ławeczce dialogu” będzie można umówić się i spotkać, przysiąść i porozmawiać, również z prezydentem, o ważnych dla miasta sprawach i problemach. Ławeczka będzie mobilna i stawiana wszędzie tam, gdzie taki dialog jest potrzebny.

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, możliwy jednak po uprzedniej rejestracji na oznaczonych stanowiskach usytuowanych w wejściach do obydwu budynków. Równocześnie informujemy, że udział w Dniu Otwartym Magistratu osób z niepełnosprawnościami ruchowymi jest możliwy, ale ograniczony ze względu na utrudniony dostęp do niektórych pomieszczeń.

Serdecznie zapraszamy!

Kalendarium

18.06.2024, godz. 18.00
SESJA RADY DZIELNICY

20.06.2024, godz. 20.00
Komisja Sportu

1.07.2024, godz. 18.00
Komisja Edukacji

1.07.2024, godz. 19.00
Komisja Społeczna i Zdrowia

1.07.2024, godz. 20.00
Komisja Praworządnosci i Bezpieczeństwa

2.07.2024, godz. 18.00
SESJA RADY DZIELNICY

19.07.2024, godz. 18.30
Komisja Kultury

23.08.2024, godz. 18.00
Komisja Edukacji

23.08.2024, godz. 19.00
Komisja Społeczna i Zdrowia

Dostępność

deklaracja dostępności