zdjęcie radnych z sesji

Rada Dzielnicy XIII Podgórze przyjęła "budżet" na 2025 rok

Na VI sesji w tej kadencji Rada Dzielnicy, rozdysponowała środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na rok 2025 - czyli przyjęła dzielnicowy budżet. Do dyspozycji Rady było 3 884 317 zł.

Największą pulę środków przeznaczyliśmy na remonty dróg i chodników – 1 120 000 zł. Dzięki nim wyremontowana zostanie ulica Kutrzeby, część ulicy Skromnej oraz ulica Krzywda na odcinku od ulicy Strycharskiej do Powstańców Wielkopolskich. W ramach tej pozycji zaktualizowana zostanie także dokumentacja projektowa przebudowy ul. Rybitwy na odcinku od ul. Szparagowej do ul. Rybitwy nr 88a oraz kontynuowana będzie wymiana oświetlenia miejskiego na osiedlu Kabel.

Drugą w kolejności pozycją pod względem wartości są remonty miejskich żłobków, przedszkoli i szkół – 635 000 zł. Najwięcej środków przeznaczyliśmy na remonty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 na ul. Myśliwskiej – wykonany zostanie remont sanitariatów oraz remont tarasu. Sanitariaty zostaną również wyremontowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 21 przy ul. Golikówka. Pozostałe zadania dotyczą m.in. wymiany parkietów w Samorządowym Przedszkolu nr 92 na ul. Parkowej, wymiany lamp w Samorządowym Przedszkolu nr 57 na ul. Kutrzeby oraz jego filii na ul. Smolki czy też malowania korytarzy i sal w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 przy ul. Goszczyńskiego.

Na roboty budowlane związane z ogródkami jordanowskimi i zieleńcami przeznaczyliśmy 629 317 zł. To pozycja obejmuje takie zadania jak: zagospodarowanie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ul. Płaszowskiej i Paproci (projekt i rewitalizacja), zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Zabłocie na działkach nr 60/8, 61/10 obręb P-13 Podgórze (projekt i rewitalizacja), projekt i realizację ciągu pieszo - rowerowego od ul. Lasówka do Parku Rzecznego Ogród Płaszów, a także modernizację, rekultywację i nasadzenia drzew i krzewów na terenach zielonych czy też montaż małej architektury (słupki, ławki, kosze, ogrodzenia) oraz doposażenie ogródków jordanowskich.

Na dzielnicowy program wspierania działalności miejskich szkół i placówek oświatowych, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia zarezerwowaliśmy 421 000 zł. To głównie dofinansowanie działalności i konkretnych inicjatyw Centrum Kultury Podgórza i jego klubów, wsparcie funkcjonowania szkół średnich, biblioteki, pomoc społeczna dla mieszkańców Dzielnicy (zakup paczek świątecznych, kolacja wigilijna). W tym roku istotnym zadaniem w tej pozycji jest zagospodarowanie terenu zielonego przy Muzeum Historii Podgórza. Zaplanowaliśmy także wsparcie dla działalności tego Muzeum.

Na lokalne wydarzenia oświatowe, kulturalne, sportowe i rekreacyjne zaplanowaliśmy 320 000 zł. Środki te przeznaczyliśmy głównie na wsparcie mniejszych i większych wydarzeń odbywających się od lat na terenie Dzielnicy (m.in. Podgórska Jesień Plenerowa, Tradycyjne Święto Rękawki, Podgórskie Letnie Koncerty, Podgórskie Dni Otwartych Drzwi, Świąteczne Targi Rzeczy Wyjątkowych, Dożynki, Lato nad Bagrami), na organizację szeregu mniejszych takich jak pikniki osiedlowe, dni sportu oraz dofinansowanie projektów związanych z pamięcią historyczną i tożsamością: oprowadzeniu uczniów po terenie byłego KL Plaszow, wydarzenia „Pamiętaj z nami” i „Niepodległość zaczęła się w Podgórzu”

249 000 zł przeznaczyliśmy na program poprawy bezpieczeństwa „Bezpieczny Kraków”. W jego ramach m.in. dofinansujemy prace remontowe w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 4, zakupimy sprzęt dla strażaków w Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 i Ochotniczej Straży Pożarnej Przewóz oraz strażników miejskich z Oddziału IV, zapewnimy dodatkowe patrole Policji i Straży Miejskiej, a także zapewnimy działania profilaktyczne w szkołach podstawowych na terenie Dzielnicy XIII.

Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych w roku 2025 będzie mieć wartość 200 000 zł. Są to środki przeznaczone na remonty w domach pomocy społecznej oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Na roboty budowlane związane z lokalną infrastrukturą sportową i rekreacyjną zarezerwowaliśmy 120 000 zł z przeznaczeniem na koncepcję i projekt rewitalizacji stadionu przy ul. Parkowej oraz kontynuację wymiany orynnowania w KS Korona.

80 000 zł przeznaczyliśmy na komunikację z mieszkańcami dzielnicy. Pozycja ta obejmuje wydanie gazetki „Głos Podgórza”, zakup materiałów promocyjnych, remont i montaż tablic informacyjnych, aktualizację map dzielnicowych oraz zakup publikacji związanych z Podgórzem.

W rezerwie na tę chwilę zostawiliśmy 108 000 zł. Pozostałe środki (2 000 zł) przeznaczyliśmy na obsługę administracyjno-biurową.

Przyjęcie projektu w takim kształcie nie kończy prac budżetowych, Rada będzie jeszcze dokonywać zmian w budżecie, zwłaszcza w zakresie rozdysponowywanie dodatkowych środków pojawiających się w trakcie roku, a także korekt wynikających z rozstrzygnięć przetargowych i finalnych kosztów prac inwestycyjnych.

Kalendarium

18.06.2024, godz. 18.00
SESJA RADY DZIELNICY

20.06.2024, godz. 20.00
Komisja Sportu

1.07.2024, godz. 18.00
Komisja Edukacji

1.07.2024, godz. 19.00
Komisja Społeczna i Zdrowia

1.07.2024, godz. 20.00
Komisja Praworządnosci i Bezpieczeństwa

2.07.2024, godz. 18.00
SESJA RADY DZIELNICY

19.07.2024, godz. 18.30
Komisja Kultury

23.08.2024, godz. 18.00
Komisja Edukacji

23.08.2024, godz. 19.00
Komisja Społeczna i Zdrowia

Dostępność

deklaracja dostępności