VI Sesja Rady Dzielnicy XIII Podgórze

Serdecznie zapraszamy na VI Sesję Rady Dzielnicy XIII Podgórze. Pozostajemy ciągle w trasie. Tym razem przyjeżdżamy na Rybitwy, gdzie 21 maja od godz. 18.00 będziemy obradować w Centrum Kultury Podgórza - Klub Rybitwy przy ul. Rybitwy 61.

Podczas obrad będziemy dyskutować m.in o poniższych sprawach: 

  • o zmianach organizacji ruchu: przy ul. Zabłocie, przy ul. Łanowej, przy ul. Gumniskiej (wprowadzenie strefy zamieszkania), przy ul. Piwnej, przy ul. Przewóz oraz w sprawie wyznaczenia miejsc Kiss&Ride przy Szkole Podstawowej nr 26 przy ul. Krasickiego;
  • o Planie Ogólnym Miasta Krakowa - w tej sprawie przygotowaliśmy dwie uchwały: jedną dotyczącą wniosków do Planu i drugą - dotyczącą wydłużenia terminu na składanie tych wniosków; 
  • o rozdysponuowaniu środków przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy na rok 2025 - to ponad 3 mln zł na dzielnicowe zadania;
  • o wpisaniu większych zadaniań inwestycyjnych do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
Na Rybitwy wygodnie można dojechać autobusem linii 158 z Podgórze SKA, a także rowerem drogą rowerową wzdłuż ulic: Klimeckiego, Lipskiej i Surzyckiego. Przed ul. Christo Botewa należy skręcić w ulicę Rybitwy.

Serdecznie zapraszamy!

Z pełnym porządkiem obrad można zapoznać się w zakładce Sesje - Porządek obrad.

 

Kalendarium

18.06.2024, godz. 18.00
SESJA RADY DZIELNICY

20.06.2024, godz. 20.00
Komisja Sportu

1.07.2024, godz. 18.00
Komisja Edukacji

1.07.2024, godz. 19.00
Komisja Społeczna i Zdrowia

1.07.2024, godz. 20.00
Komisja Praworządnosci i Bezpieczeństwa

2.07.2024, godz. 18.00
SESJA RADY DZIELNICY

19.07.2024, godz. 18.30
Komisja Kultury

23.08.2024, godz. 18.00
Komisja Edukacji

23.08.2024, godz. 19.00
Komisja Społeczna i Zdrowia

Dostępność

deklaracja dostępności