baner informacyjny z hasłem

Program Budowy Parkingów Lokalnych – wnioski do końca maja

Projekt pod nazwą „Program Budowy Parkingów Lokalnych” ruszył w 2020 r. Niedawno miasto przyjęło nową uchwałę, która wprowadziła w nim dwie zmiany – dotyczące wkładu rzeczowego oraz minimalnej liczby miejsc postojowych. Wnioski można składać do końca maja.

W dalszym ciągu główną rolę w programie odegrają organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne. Będą one mogły zawnioskować o budowę miejsc postojowych, wnosząc w przygotowanie i budowę swój wkład – świadczenie pieniężne lub rzeczowe, w wysokości 20% wartości inwestycji.

Współudział wkładem rzeczowym będzie polegał na przeniesieniu na rzecz Gminy Miasta Krakowa własności (lub prawa użytkowania wieczystego) nieruchomości (lub jej części), na której zgodnie z wnioskiem miałby zostać wybudowany parking bądź nieodpłatnego jej użyczenia na okres co najmniej 25 lat. Programem objęte będą wnioski o budowę co najmniej czterech miejsc postojowych.

Ważnym kryterium oceny wniosków będzie brak wycinki drzew i zapewnienie ogólnodostępności parkingu.

Program Budowy Parkingów Lokalnych funkcjonuje na podobnych zasadach jak realizacja inwestycji miejskich. Wykonanie poszczególnych zadań związanych z budową parkingu musi zostać poprzedzone wprowadzeniem zadania do budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej – wieloletniego planu inwestycyjnego.

Jak to będzie wyglądało od strony praktycznej?

Zainteresowani współudziałowcy powinni złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. Taki dokument będzie podlegał ocenie komisji. Następnie wniosek wraz z opinią trafi do odpowiedniej rady dzielnicy, która podejmie ostateczną decyzję co do dalszej realizacji.

W kolejnym kroku ZDMK zleci przygotowanie koncepcji, która określi szacunkowy koszt inwestycji i pozwoli na zawarcie umowy o współfinansowanie z wnioskodawcą. Po jej zawarciu i zabezpieczeniu finansowania, ZDMK wyłoni wykonawcę dokumentacji projektu budowlanego, a w dalszej kolejności na roboty budowlane w terenie. Priorytetem objęte będą wnioski, które zostaną dofinansowane przez odpowiednią radę dzielnicy – nie będzie ono rekompensowało wkładu osoby wnioskującej, będzie to część miejskiego wkładu.

Ważne terminy:

  • do 31 maja – przyjmowanie wniosków
  • do 30 czerwca – weryfikacja wniosków
  • do 30 listopada – opracowanie i uzgodnienie koncepcji wraz z oszacowaniem kosztów
  • do 31 grudnia – zawarcie umów na współfinansowanie
  • do 31 stycznia – sprawozdanie z realizacji programu.

Zapoznaj się z Programem Budowy Parkingów Lokalnych:

 

Kalendarium

18.06.2024, godz. 18.00
SESJA RADY DZIELNICY

20.06.2024, godz. 20.00
Komisja Sportu

1.07.2024, godz. 18.00
Komisja Edukacji

1.07.2024, godz. 19.00
Komisja Społeczna i Zdrowia

1.07.2024, godz. 20.00
Komisja Praworządnosci i Bezpieczeństwa

2.07.2024, godz. 18.00
SESJA RADY DZIELNICY

19.07.2024, godz. 18.30
Komisja Kultury

23.08.2024, godz. 18.00
Komisja Edukacji

23.08.2024, godz. 19.00
Komisja Społeczna i Zdrowia

Dostępność

deklaracja dostępności