baner promujący konsultacje

Miejsce Aktywności Mieszkańców przy ul. Wielickiej – wkrótce konsultacje

W okresie od 1 maja do 30 czerwca 2024 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK wraz z Biurem Inicjatyw Społecznych będzie prowadził konsultacje społeczne z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa, dotyczące utworzenia Miejsca Aktywności Mieszkańców przy ul. Wielickiej.

W ramach konsultacji zaplanowano m.in.: badanie ankietowe prowadzone za pomocą ankiet elektronicznych i papierowych; spotkania o charakterze warsztatowym; spacery badawcze po terenie objętym przedmiotem konsultacji; dyżury telefoniczne; dyżury plenerowe, w tym jeden przeprowadzony podczas pikniku sąsiedzkiego na osiedlu Kabel 18 maja 2024 r.

Gorąco zachęcamy do udziału szczególnie osoby z osiedla Kabel oraz okolic ul. Wielickiej.

Wkrótce więcej informacji o konsultacjach.

Miejsce aktywnosci mieszkańców

MAM to otwarta przestrzeń na różnorodne sąsiedzkie inicjatywy dla osób w każdym wieku. To miejsce, gdzie można się spotkać, porozmawiać, zorganizować zajęcia, warsztaty, prelekcje czy obmyślić własny projekt społeczny. JJak działa takie miejsce można zobaczyć na Osiedlu na Kozłówce w Dzielnicy XII. MAM na Kablu będzie drugim takim miejscem w Krakowie.

Powstanie miejsca spotkań to jedno z największych oczekiwań lokalnej społeczności osiedla Kabel i okolic. Mieszkańcy dali temu wyraz w elektronicznej ankiecie przeprowadzonej kilka miesięcy temu i na spotkaniach sąsiedzkich. Później sprawy potoczyły się naprawdę bardzo dynamicznie. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku mieszkańcy zyskają międzypokoleniowe miejsce spotkań z ofertą kulturalno-społeczną. A wszystko to dzięki oddolnej inicjatywie i współpracy lokalnych społeczników i członków Rady Dzielnicy XIII, Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel, Radnej Miejskiej Małgorzacie Kot oraz zaangażowaniu Miejskiego Centrum Dialogu.

Kalendarium

18.06.2024, godz. 18.00
SESJA RADY DZIELNICY

20.06.2024, godz. 20.00
Komisja Sportu

1.07.2024, godz. 18.00
Komisja Edukacji

1.07.2024, godz. 19.00
Komisja Społeczna i Zdrowia

1.07.2024, godz. 20.00
Komisja Praworządnosci i Bezpieczeństwa

2.07.2024, godz. 18.00
SESJA RADY DZIELNICY

19.07.2024, godz. 18.30
Komisja Kultury

23.08.2024, godz. 18.00
Komisja Edukacji

23.08.2024, godz. 19.00
Komisja Społeczna i Zdrowia

Dostępność

deklaracja dostępności