Upamiętnienie harcerskiego plutonu "Alicja"

W kościele św. Józefa przy Rynku Podgórskim w Krakowie oraz przy pobliskim pomniku odbył się apel pamięci poświęcony harcerzom Szarych Szeregów z plutonu „Alicja”. Wydarzenie to było również inauguracją rozpoczynającego się Roku Pamięci harcerzy tego podgórskiego plutonu.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Rady Miasta i Rady Dzielnicy XIII, krakowskie organizacje harcerskie, wojsko oraz wielu znakomitych gości.
Organizatorzy uroczystości:, Muzeum Krakowa, Skauci Europy, Stowarzyszenie Szarych Szeregów, Oddział IPN w Krakowie, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Hufiec ZHP Kraków-Podgórze im. Podgórskich Szarych Szeregów, Rada Dzielnicy XIII Podgórze, Stowarzyszenie Podgorze.pl, Parafia i Sanktuarium św. Józefa.