Zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury komunikacyjnej.

 

 

Szanowni Mieszkańcy Podgórza.
Przedstawiamy Państwu trzecie sprawozdanie z naszej pięcioletniej działalności dotyczące inwestycji w zakresie infrastruktury komunikacyjnej.

Dbałość o należyty stan lokalnej infrastruktury drogowej to jedno z podstawowych zadań Rady Dzielnicy, obok remontów placówek oświatowych i utrzymania terenów zielonych. O ile jednakże nie każdy z nas korzysta z usług szkoły czy przedszkola, jak również nie każdy chodzi do parku czy na plac zabaw z dziećmi, o tyle z chodników, dróg i ulic korzystamy wszyscy codziennie. Ich wygląd, oświetlenie, funkcjonalność i należyte utrzymanie przyczyniają się do pozytywnego odbioru naszego najbliższego otoczenia, jakości naszego funkcjonowania i satysfakcji z miejsca, w którym mieszkamy. Często jest też istotnym czynnikiem przy ocenie skuteczności działania radnych w dzielnicy.
Dlatego też dla Rady Dzielnicy jest to nie tylko najważniejsze, ale również najbardziej kosztochłonne zadanie, które corocznie pochłania około 1/3 budżetu, jakim Rada dysponuje. Na remonty ulic, dróg, chodników, budowę oświetlenia Rada Dzielnicy 13 przeznacza corocznie ponad milion złotych. W ramach tych środków udało się wyremontować w większym lub mniejszym zakresie wiele ulic, a także wykonaliśmy pomniejszych remontów chodników, czy też budowy oświetlenia.
Niestety koszty remontów są tak wysokie, iż przy realizacji większych zadań koniecznym jest oparcie się o finansową pomoc z budżetu miasta. Jest to już zadanie dla naszych radnych miejskich, wybieranych z terenu naszej dzielnicy, którzy lobbują za pozyskaniem odpowiednich środków. W tym miejscu jako rada dzielnicy chcemy z całym szacunkiem podkreślić iż w tej kadencji współpraca z nimi układa się doskonale, i wszyscy, niezależnie od barw partyjnych z dużą determinacją i co najważniejsze – skutecznością starają się (zabiegają) o te środki.
Dzięki sumie wszystkich tych działań i bezkonfliktowej współpracy, w czasie tej pięcioletniej kadencji na remonty szeroko rozumianej infrastruktury drogowej na terenie naszej dzielnicy, łącznie ze wszystkich źródeł, pozyskaliśmy ponad 27 milionów złotych. Z dumą podkreślamy, iż jest to najwyższa kwota pozyskana dla naszej pięknej dzielnicy od wielu, wielu lat.