Rewitalizacja podwórka w kwartale budynków przy ul. Józefińskiej i Limanowskiego

Zakończyła się rewitalizacja podwórka przy ulicach Józefińskiej 24, 24a i Limanowskiego 13. Zadanie zostało wykonane w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji w Krakowie z udziałem dotacji Fundusze Europejskie dla MałopolskiChodziło przede wszystkim o rewitalizację zdegradowanego obszaru.

Prace projektowe wykonano w formule partycypacyjnej. Przygotowanie projektu zostało poprzedzone warsztatami z udziałem mieszkańców, w trakcie których zebrano oczekiwania i przedyskutowano poszczególne proponowane przez projektantów rozwiązania.
Następnie dokumentacja uzyskała aprobatę Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, gdyż podwórko znajduje się na terenie obszaru wpisanego do rejestru zabytków.

W ramach prac wykonano m.in.:

  • rewitalizację zieleni znajdującej się na terenie podwórka wraz z wykonaniem nowych nasadzeń krzewów i kwiatów
  • remont nawierzchni zarówno ciągów pieszych jak i jezdnych wraz z likwidacją barier architektonicznych
  • montaż oświetlenia zewnętrznego oraz monitoringu
  • montaż elementów małej architektury (koszy na śmieci, kwietników, stojaków na rowery, pergoli, tablicy edukacyjnej i informacyjnej)
  • remont altany śmietnikowej.
Podwórko pomiędzy budynkami położonymi przy ul. Józefińskiej 24, 24a i Limanowskiego 13 to przestrzeń, z której korzystają nie tylko mieszkańcy przylegających budynków. Podwórko to jest bowiem popularnym skrótem uczęszczanym przez osoby, które przechodzą pomiędzy pl. Bohaterów Getta, a Rynkiem Podgórskim.
Zadanie przeprowadzone zostało przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie w partnerstwie ze Wspólnotą Mieszkaniową budynku przy ul. Limanowskiego 13.