Posiedzenie Komisji Infrastruktury

Posiedzenie Komisji Infrastruktury odbędzie się w dniu 06.06.2023 r. (wtorek) o godzinie 19:00 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady Dzielnicy - Rynek Podgórski 1.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3.  Sprawy bieżące.
4. Oświadczenia i komunikaty.
5. Zamknięcie posiedzenia.