Sprzątanie Szarego Domu

Szary Dom – miejsce cierpienia i śmierci więźniów KL Plaszow został oczyszczony z zalegających tam od lat mebli, śmieci, które pozostawili byli mieszkańcy. Rano, 22 maja ekipa sprzątająca wyniosła stamtąd wszystko, co mogłoby utrudniać prace remontowe i adaptacyjne. Budynek, który w czasie funkcjonowania obozu pełnił funkcje administracyjne i gdzie w piwnicach przetrzymywano i katowano więźniów stanie się wkrótce częścią Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow.

Teren byłego KL Plaszow to dzisiaj około 40 hektarów. Znajdują się na nim dwa cmentarze żydowskie oraz miejsca masowych straceń. Cały ten obszar został uznany za cmentarz wojenny. Rozległy teren poobozowy jest obecnie częściowo zalesiony i porośnięty krzewami, a częściowo utrzymywany w formie łąk. Obszar ten jest otwarty dla wszystkich jako miejsce spokojnych spacerów, refleksji, odkrywania przeszłości.
Szary Dom przed wojną pełnił funkcję budynku administracyjnego cmentarza Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie. W czasie funkcjonowania KL Plaszow mieściły się w nim biura zarządu obozu, a w piwnicach areszt. Po wojnie w budynku urządzono mieszkania. Dzięki porozumieniu władz miasta Krakowa z Gminą Wyznaniową Żydowską w Krakowie Szary Dom został włączony w obręb Muzeum KL Plaszow. Po niezbędnym remoncie i dostosowaniu go do potrzeb muzealnych na parterze i w piwnicach powstanie wystawa stała, a na piętrze znajdą się pomieszczenia edukacyjne, ogólnodostępna mediateka i miejsce kontemplacji. Scenariusz wystawy w Szarym Domu zakłada, że będzie to miejsce, w którym głos oddany zostanie przede wszystkim świadkom. Przez ich wypowiedzi na temat doświadczeń bycia w obozie odwiedzający zapoznają się z emocjonalną, osobistą stroną historii obozu płaszowskiego.
Zadanie inwestycyjne „Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow” jest finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.