Posiedzenie Komisji Edukacji

Posiedzenie Komisji Edukacji odbędzie się w dniu 27.03.2023 r. (poniedziałek) o godzinie 19:30 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady Dzielnicy - Rynek Podgórski 1.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawy bieżące
- omówienie przesłanych wniosków o dofinansowanie
- omówienie protokołów odbioru
- omówienie przeglądów budowlanych szkół podstawowych
- omówienie planowanych przeglądów budowlanych
- omówienie propozycji dofinasowania remontów
- oświadczenia i komunikaty.
4. Zamknięcie posiedzenia