MPO rozpoczyna sprzątanie miasta po zimie

MPO Kraków rozpoczął pozimowe oczyszczanie miasta. Porządkowaniem ulic i chodników zajmuje się 330 osób i 130 jednostek sprzętowych – zamiatarek, polewaczek i innych pojazdów specjalistycznych. Gruntowne sprzątanie po zimie zazwyczaj trwa ok. 10 tygodni, jednak ze względu na pogodę oraz przypadające święta wielkanocne, może potrwać 12 tygodni.

Sprzątanie nie oznacza jeszcze zakończenia akcji „Zima”, ponieważ w przeszłości zdarzały się opady śniegu nawet w kwietniu. Pogoda jednak pozwala już na regularne oczyszczanie mechaniczne, przy użyciu wody bez ryzyka spowodowania gołoledzi.
Najpierw sprzątane będą centra komunikacyjne oraz główne ciągi transportowe w mieście. W pierwszym tygodniu pracownicy MPO skupią się przede wszystkim na oczyszczaniu ulic i chodników na Starym Mieście, Podgórzu, Dębnikach, Bronowicach, Płaszowie i Nowej Hucie.
Oczyszczanie pozimowe jest bardziej czasochłonne i intensywne niż standardowe podczas miesięcy letnich, które odbywa się według harmonogramu. Każda ulica zazwyczaj jest wielokrotnie zmywana i oczyszczana, ponieważ w wielu przypadkach jeden przejazd nie wystarcza. Specjalistyczne pojazdy oczyszczające, takie jak zamiatarki i polewaczki, pracują w grupach po 4-5 aut.
Główne przeszkody to zazwyczaj pogoda i ruch uliczny. W przypadku ujemnych temperatur w nocy sprzęt sprzątający nie może pracować ze względu na konieczność użycia wody, która może zamarznąć i powodować gołoledź. Również podczas największego ruchu w godzinach porannych i popołudniowych MPO ogranicza liczbę pracującego sprzętu, aby nie powodować większych korków w mieście.
Szacunkowy koszt pozimowego oczyszczania całego miasta to ok. 5,2 mln zł. Do gruntownego posprzątania jest 2950 km technologicznych (według krawędzi jezdni) ulic oraz 3 mln m2 chodników.