Kraków z każdym rokiem staje się coraz bardziej zielony! Otwierają się nowe parki, ale i te po rewitalizacji, powstają „kieszonki”, które doskonale uzupełniają miejski krajobraz, odnawiane są place zabaw. Przybywa nowych nasadzeń i zielonych akcji z udziałem mieszkańców, zwłaszcza w ramach budżetu obywatelskiego. Efekty ostatnich działań doskonale prezentują takie inwestycje, jak np. park Zakrzówek, park Wisławy Szymborskiej, zielona Krupnicza, Ogród Płaszów, odmieniony park Bednarskiego.

Na podstawie § 12 ust. 7 uchwały nr XCIX/1507/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIII Podgórze w Krakowie z późn. zm., zwołuję I sesję Rady Dzielnicy XIII Podgórze w Krakowie, na dzień 3 stycznia 2024 r. o godz. 18.00 w siedzibie Rady, ul. Rynek Podgórski 1.

Składamy Państwu życzenia pogodnych, radosnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Niech Narodzony Chrystus obdarza nas wszystkich obficie swoimi łaskami w nadchodzącym Nowym Roku.