Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej na lata 2021-2025 /z perspektywą do 2030 roku/ w Gminie Miejskiej Kraków.

Centrum Kultury Podgórza i Lasy Państwowe zapraszają najmłodszych na wspólne świętowanie I Podgórskiego Dnia Jeża. W programie spektakl teatralny „Z życia jeży”, opowieść o życiu jeży w mieście, zabawy plastyczne i ruchowe. Wydarzenie adresowane jest do grup przedszkolnych.