Szanowni Państwo,
w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informujemy, że w okresie od 18 do 31 października 2020r. funkcjonujemy w trybie stacjonarno - zdalnym. Wydłużamy okres zawieszenia dyżurów, komisji, oraz bezpośrednich spotkań członków Rady i Zarządu Dzielnicy z mieszkańcami, a także ograniczeń otwarcia biura Rady Dzielnicy dla interesantów.

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo wodne.
Obszar aglomeracji Kraków swym zasięgiem obejmuje tereny Gminy Miejskiej Kraków, która pełni rolę gminy wiodącej oraz tereny Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Gminy Michałowice, Gminy Świątniki Górne, Gminy Wieliczka, Gminy Wielka Wieś, Gminy Zabierzów oraz Gminy Zielonki.
Aglomerację wyznacza w drodze uchwały, będącej aktem prawa miejscowego, Rada Miasta Krakowa.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na wydarzenie "Drzewa w mieście - spotkanie online z ekspertami".
Ze względu na wyjątkową sytuację związaną z pandemią, mając na względzie bezpieczeństwo uczestników oraz prelegentów, wydarzenie organizowane jest w formie online.

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informujemy,  że w okresie od 13 do 31 października 2020r. funkcjonujemy w trybie stacjonarno - zdalnym. Wydłużamy okres zawieszenia dyżurów, komisji, oraz bezpośrednich spotkań członków Rady i Zarządu Dzielnicy z mieszkańcami, a także ograniczeń otwarcia biura Rady Dzielnicy dla interesantów.