Od października bieżącego roku, w siedzibie Domu kultury PODGÓRZE przy ul. Sokolskiej 13 można korzystać z nowej inicjatywy czytelniczej – Podgórskiej Szafy Bibliotecznej.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 18 października 2013 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stare Podgórze-Czyżówka" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

W dniu 26 marca 2013 roku w siedzibie Rady Dzielnicy XIII Podgórze odbyło się spotkanie zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Pana Tadeusza Trzmiela, vice dyrektora ZIKiT Pana Krzysztofa Migdała z przedstawicielami Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” oraz Rady Dzielnicy XIII Podgórze.