Konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania w Starym Podgórzu

W ramach konsultacji społecznych odbyło się spotkanie z Mieszkańcami dzielnicy dotyczące planów wprowadzenia strefy płatnego parkowania na terenie Starego Podgórza. Na zebranie zaproszeni zostali przedstawiciele ZIKITu, Rady Dzielnicy XIII Podgórze, Straży Miejskiej i Rady Miasta.  Na spotkaniu zostały przedstawione najważniejsze założenia planowanej strefy. W spotkaniu wzięła udział również spora reprezentacja przedsiębiorców z terenu Starego Podgórza, zainteresowanych rozwiązaniem problemów parkingowych w dzielnicy.

Konsultacje społeczne dotyczące kwestii wprowadzenia strefy płatnego parkowania, miały na celu poznanie opinii mieszkańców Dzielnicy XIII dotyczącej obecnych i planowanych wariantów rozstrzygających kwestie organizacji ruchu drogowego na ulicach Starego Podgórza – terenu, który w założeniu ma być jednym z ostatnich obszarów ze strefą płatnego parkowania w Krakowie.

Na początku spotkania nakreślone zostały dwa planowane warianty strefy: tylko obszar Starego Podgórza lub Stare Podgórze i Zabłocie. Stawki w strefie będą naliczane przez parkomaty lub poprzez zakup abonamentów, i tak: pierwsza godzina - 3 zł, druga - 3, 5 zł, trzecia - 4, 10 zł, a każda następna 3 złote. W ramach abonamentów natomiast stawki będą naliczane według taryfy miesięcznej - mieszkańcy - 10 zł (za jeden lub za dwa samochody, za trzeci pojazd 100 zł, a za czwarty – 250 zł), mikro-przedsiębiorcy - 50 zł, abonament ogólnodostępny - 250 zł. Osoby niepełnosprawne z kodem N lub R - 2, 5 zł miesięcznie. Rezerwacja miejsca parkingowego przy pomocy tzw. koperty to koszt 850 zł za jeden miesiąc. Strefa płatnego parkowania w założeniu jest działaniem mającym na celu uregulowanie nie tylko kwestii dostępu do miejsc parkingowych, ale także ruchu drogowego na terenie dzielnicy. Szacunkowo przyjmuje się, że liczba miejsc do parkowania zmniejszy się o ok. 30% w stosunku do obecnego stanu realnego. Stanie się tak ze wzglądu na niedopuszczenie w ramach organizacji strefy do parkowania w miejscach niedozwolonych w kodeksie drogowym. Przy obecnym stanie istnieje problem niebezpiecznego parkowania, co stwarza zagrożenie dla korzystający z dróg kierowców. Mieszkańcy pytali także o plany dotyczące budowy wielopoziomowych parkingów i ewentualności rozwiązania typu „park and ride” w Krakowie.  Alternatywnym projektem jest także możliwość wprowadzenia strefy tylko na wybranych ulicach wchodzących w granicach Starego Podgórza.

W założeniu wprowadzenie strefy planowane jest na kwiecień 2013 roku i ma być pierwotnie programem pilotażowym na okres dziewięciu miesięcy. Dochody z opłat będą przekazane na rzecz gminy Kraków.

 Zdania mieszkańców nie były jednoznaczne, a nawet dość znacząco podzielone. Wiążąca decyzja dotycząca ustanowienia strefy płatnego parkowania w Starym Podgórzu należeć będzie do Rady Miasta.                                                                                                            Marta Półtorak