W ramach konsultacji społecznych odbyło się spotkanie z Mieszkańcami dzielnicy dotyczące planów wprowadzenia strefy płatnego parkowania na terenie Starego Podgórza. Na zebranie zaproszeni zostali przedstawiciele ZIKITu, Rady Dzielnicy XIII Podgórze, Straży Miejskiej i Rady Miasta.  Na spotkaniu zostały przedstawione najważniejsze założenia planowanej strefy. W spotkaniu wzięła udział również spora reprezentacja przedsiębiorców z terenu Starego Podgórza, zainteresowanych rozwiązaniem problemów parkingowych w dzielnicy.