slajder 1

GP 1 24

Apel do Ministra Środowiska o rzetelne informowanie o wysokim zanieczyszczeniu powietrza

Apel do Ministra Środowiska o rzetelne informowanie o wysokim zanieczyszczeniu powietrza

Jaki poziom zanieczyszczenia powietrza w Polsce prowadzi do ogłoszenia alarmu smogowego? Czterokrotnie wyższy niż we Francji i trzykrotnie wyższy niż na Węgrzech. Czy płuca Polaków i Polek są bardziej odporne niż płuca Francuzów lub Węgrów?

Polska ma najbardziej liberalne zasady co do informowania społeczeństwa o zanieczyszczeniu powietrza spośród krajów Unii Europejskiej. Jednocześnie, nasz kraj posiada najgorsze powietrze w całej UE. To co w innych krajach uchodzi za stan alarmowy, zagrażający zdrowiu, przez polskie prawo jest uznawane za stan akceptowalny.

Polski Alarm Smogowy oraz Akcja Demokracja wystosowały apel do Ministra Środowiska o obniżenie progów przy których wprowadzany jest alarm smogowy w Polsce i dostosowanie ich do analogicznych progów w pozostałych krajach Unii Europejskiej. 

Poziom alarmowy dla pyłu zawieszonego PM10 jest w Polsce dwukrotnie wyższy niż na Słowacji, trzykrotnie wyższy niż na Węgrzech i w Czechach i aż czterokrotnie wyższy niż we Francji (w Polsce to 300 µg/m3, we Francji 80 µg/m3). Jeszcze trzy lata temu poziom alarmowy w Polsce ogłaszano przy wartości PM10 wynoszącej 200 μg/m3. Zmiana rozporządzenia Ministra Środowiska przeniosła ten poziom do 300 μg/m3. Prowadzi to do sytuacji, w której nie jesteśmy informowani o znaczącym, zagrażającym zdrowiu zanieczyszczeniu powietrza.

"Przy stężeniach kilkukrotnie przekraczających wyznaczoną prawem normę dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym spędzają aktywnie czas na zewnątrz, a kobiety w ciąży i osoby starsze zażywają „ożywczych” spacerów”, mówi Ewa Lutomska z Polskiego Alarmu Smogowego.

Co roku około 43 000 mieszkańców i mieszkanek Polski przedwcześnie umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza. Części tych śmierci można by uniknąć, gdybyśmy byli odpowiednio informowani o wysokim zanieczyszczeniu powietrza i mogli się przed nim chronić.

Apel dostępny jest na: www.akcjademokracja.pl/alarm

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.

 

Do pobrania:
Czy Polacy mają żelazne płuca? (pobierz pdf.)

Źródlo: www.krakowskialarmsmogowy.pl

Kalendarium

17.04.2024, godz. 17.00
Komisja Społeczna i Zdrowia

17.04.2024, godz. 18.00
Komisja Edukacji

18.04.2024, godz. 18.00
Komisja Planowania Przestrzennego

18.04.2024, godz. 19.00
Komisja Zieleni i Ochrony Środowiska

18.04.2024, godz. 20.00
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

20.04.2024, godz. 14.00
Komisja Kultury
(Skład Solny, ul. Na Zjeździe 8)

22.04.2024, godz. 18.00-20.00
Dyżur Członków Rady Dzielnicy XIII

23.04.2024, godz. 18.00
SESJA RADY DZIELNICY XIII

26.04.2024, godz. 19.00
Komisja Współpracy z Młodzieżą

26.04.2024, godz. 19.30
Komisja Sportu

Polecamy

Centrum Kultury Podgórza

muzeum podgorza

Stowarzyszenie PODGORZE.PL

Dostępność

deklaracja dostępności