Z-ca Przewodniczącego Rady i Zarządu: Tomasz Kołomyjski

Zastępca Przewodniczącego Zarządu pełni odpowiednio funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady. 


W razie nieobecności lub choroby przewodniczącego zastępuje go, przewodniczy posiedzeniom Rady i Zarządu. Z-ca przewodniczącego podpisuje uchwały Zarządu podjęte na posiedzeniach Zarządu, którym przewodniczył. Może zostać upoważniony przez Przewodniczącego w określonym zakresie i zgodnie z postanowieniami Statutu do wykonywania czynności, o których mowa w §52 ust. 1. W ramach swoich kompetencji przekazuje Zarządowi postulaty, opracowania projektów rozstrzygnięć Rady lub Zarządu, opracowuje projekt opinii do projektów uchwał Rady zgłoszonych przez komisję lub grupę członków Rady, może samodzielnie przygotować projekt rozstrzygnięć Zarządu. Odpowiada przed Przewodniczącym za realizację przydzielonych zadań. 

Współpracuje z komisjami:

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zarząd

Przewodniczący Zarządu

Szymon Toboła


Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Tomasz Kołomyjski


Członek Zarządu

Katarzyna Lasota


Członek Zarządu

Jacek Młynarz


 


uchwaly zarzadu

 

Dostępność

deklaracja dostępności