Komisja Zieleni i Ochrony Środowiska


Przewodniczący: Maciej Fijak


Wiceprzewodniczący: Igor Jurkowski


Członkowie: Anna Caputa, Mikołaj Kasiej, Katarzyna Lasota, Jacek Młynarz, Filip Piwowarczyk, Krzysztof Putyra

Przedmiot działania:

  1. Wnioskowanie przedsięwzięć dotyczących tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich, placów zabaw, zieleńców, skwerów i parków.
  2. Uczestniczenie w odbiorach prac wymienionych w ust.1 zlecanych i finansowanych przez Miasto realizowanych na obszarze Dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań wykonywanych w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy z udziałem przedstawicieli właściwej jednostki miejskiej oraz wykonawcy.
  3. Opiniowanie koncepcji i projektów dot. infrastruktury zieleni.
  4. Wskazywanie i wnioskowanie usunięcia miejsc nielegalnych wysypisk śmieci na terenie Dzielnicy.
  5. Organizowanie akcji informacyjno – promocyjnej w zakresie ochrony środowiska dla mieszkańców Dzielnicy.
  6. Opiniowanie projektu Budżetu Dzielnicy oraz proponowanych zmian budżetowych.
  7. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
  8. Współpraca z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi.
  9. Współpraca z innymi komisjami Rady

Kalendarium

18.06.2024, godz. 18.00
SESJA RADY DZIELNICY

20.06.2024, godz. 20.00
Komisja Sportu

1.07.2024, godz. 18.00
Komisja Edukacji

1.07.2024, godz. 19.00
Komisja Społeczna i Zdrowia

1.07.2024, godz. 20.00
Komisja Praworządnosci i Bezpieczeństwa

2.07.2024, godz. 18.00
SESJA RADY DZIELNICY

19.07.2024, godz. 18.30
Komisja Kultury

23.08.2024, godz. 18.00
Komisja Edukacji

23.08.2024, godz. 19.00
Komisja Społeczna i Zdrowia

Dostępność

deklaracja dostępności