Komisja Sportu


Przewodniczący: Tomasz Paliś


Członkowie: Tomasz Kołomyjski, Tomasz Łazarów, Filip Piwowarczyk, Andrzej Radwan, Szymon Toboła

Przedmiot działania:

  1. Współpraca z klubami, organizacjami sportowymi, mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie dzielnicy.
  2. Wnioskowanie o tworzenie nowych terenów sportowych i rekreacyjnych oraz prac remontowych obiektów sportowych na terenie dzielnicy.
  3. Odbiór w/w prac zlecanych i finansowanych przez Miasto realizowanych na obszarze dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy, z udziałem przedstawicieli właściwej jednostki miejskiej oraz wykonawcy.
  4. Promowanie lokalnych wydarzeń o charakterze sportowym.
  5. Określanie obszarów tematycznych konkursów ofert na realizację zadań publicznych o charakterze sportowym, wypoczynkowym, rekreacyjnym, przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w konkursie ofert.
  6. Opiniowanie projektu Budżetu Dzielnicy oraz proponowanych zmian budżetowych.
  7. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
  8. Współpraca z Miejskim Zespołem Konkursowym.
  9. Współpraca z innymi komisjami Rady.

Kalendarium

18.06.2024, godz. 18.00
SESJA RADY DZIELNICY

20.06.2024, godz. 20.00
Komisja Sportu

1.07.2024, godz. 18.00
Komisja Edukacji

1.07.2024, godz. 19.00
Komisja Społeczna i Zdrowia

1.07.2024, godz. 20.00
Komisja Praworządnosci i Bezpieczeństwa

2.07.2024, godz. 18.00
SESJA RADY DZIELNICY

19.07.2024, godz. 18.30
Komisja Kultury

23.08.2024, godz. 18.00
Komisja Edukacji

23.08.2024, godz. 19.00
Komisja Społeczna i Zdrowia

Dostępność

deklaracja dostępności