Komisja Społeczna i Zdrowia


Przewodnicząca: Barbara Baran


Wiceprzewodniczący: Tomasz Łazarów


Członkowie: Anna Gulińska, Andrzej Radwan, Szymon Toboła

Przedmiot działania:

  1. Współpraca z Wydziałem Mieszkalnictwa UMK w zakresie tworzenia list mieszkaniowych.
  2. Planowanie i realizacja we współpracy z placówkami ochrony zdrowia działającymi na obszarze dzielnicy przedsięwzięć w zakresie profilaktyki zdrowotnej.
  3. Współpraca z placówkami ochrony zdrowia na terenie dzielnicy.
  4. Określanie obszarów tematycznych konkursów ofert na realizację zadań publicznych o charakterze społecznym, przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w konkursie ofert.
  5. Opiniowanie projektu Budżetu Dzielnicy oraz proponowanych zmian budżetowych.
  6. Współpraca z Miejskim Zespołem Konkursowym.
  7. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
  8. Współpraca z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi.
  9. Współpraca z innymi komisjami Rady.

Kalendarium

18.06.2024, godz. 18.00
SESJA RADY DZIELNICY

20.06.2024, godz. 20.00
Komisja Sportu

1.07.2024, godz. 18.00
Komisja Edukacji

1.07.2024, godz. 19.00
Komisja Społeczna i Zdrowia

1.07.2024, godz. 20.00
Komisja Praworządnosci i Bezpieczeństwa

2.07.2024, godz. 18.00
SESJA RADY DZIELNICY

19.07.2024, godz. 18.30
Komisja Kultury

23.08.2024, godz. 18.00
Komisja Edukacji

23.08.2024, godz. 19.00
Komisja Społeczna i Zdrowia

Dostępność

deklaracja dostępności