Komisja Rewizyjna


Przewodniczący: Andrzej Radwan


Wiceprzewodnicząca: Emilia Pacia


 Członkowie: Grzegorz Kompa


Przedmiot działania określa Statut Dzielnicy XIII Podgórze:

  1. Opiniowanie sprawozdań Zarządu z realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez Zarząd oraz przygotowanie projektu odpowiedniej uchwały.
  2. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu oraz przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć przez Radę w tych sprawach.
  3. Ocena wywiązywania się Zarządu ze swoich zadań.

Kalendarium

18.06.2024, godz. 18.00
SESJA RADY DZIELNICY

20.06.2024, godz. 20.00
Komisja Sportu

1.07.2024, godz. 18.00
Komisja Edukacji

1.07.2024, godz. 19.00
Komisja Społeczna i Zdrowia

1.07.2024, godz. 20.00
Komisja Praworządnosci i Bezpieczeństwa

2.07.2024, godz. 18.00
SESJA RADY DZIELNICY

19.07.2024, godz. 18.30
Komisja Kultury

23.08.2024, godz. 18.00
Komisja Edukacji

23.08.2024, godz. 19.00
Komisja Społeczna i Zdrowia

Dostępność

deklaracja dostępności