Komisja Kultury


Przewodnicząca: Anna Gulińska

Wiceprzewodnicząca: Anna Caputa


Członkowie: Maciej Fijak, Igor Jurkowski, Katarzyna Lasota, Grażyna Ligęza, Emilia Pacia, Krzysztof Putyra, Szymon Toboła

Przedmiot działania:

 1. Inicjowanie działań służących wsparciu kultury na terenie Dzielnicy XIII Podgórze oraz ochronie dziedzictwa narodowego.
 2. Planowanie i realizacja długofalowych i doraźnych przedsięwzięć w zakresie inicjatyw i wydarzeń kulturalnych.
 3. Organizowanie wystaw, konkursów oraz imprez okolicznościowych we współpracy z instytucjami kulturalnooświatowymi działającymi na terenie Dzielnicy.
 4. Podejmowanie działań na rzecz poszanowania miejsc pamięci narodowej.
 5. Monitorowanie spraw związanych z ochroną dziedzictwa narodowego na terenie Dzielnicy XIII
 6. Podejmowanie działań mających na celu objęcie odpowiednią ochroną obecnych zabytków.
 7. Wnioskowanie o objęcie ochroną konserwatorską cennych nieruchomości i ruchomości nie będących formalnie zabytkami.
 8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami kultury w zakresie organizacji wydarzeń i inicjatyw kulturalnych.
 9. Współuczestniczenie w wydawaniu materiałów promujących dzielnicę.
 10. Opiniowanie projektu Budżetu Dzielnicy oraz proponowanych zmian budżetowych.
 11. Określanie obszarów tematycznych konkursów ofert na realizację zadań publicznych o charakterze kulturalnym, przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w konkursie ofert.
 12. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
 13. Współpraca z innymi komisjami Rady.

Kalendarium

18.06.2024, godz. 18.00
SESJA RADY DZIELNICY

20.06.2024, godz. 20.00
Komisja Sportu

1.07.2024, godz. 18.00
Komisja Edukacji

1.07.2024, godz. 19.00
Komisja Społeczna i Zdrowia

1.07.2024, godz. 20.00
Komisja Praworządnosci i Bezpieczeństwa

2.07.2024, godz. 18.00
SESJA RADY DZIELNICY

19.07.2024, godz. 18.30
Komisja Kultury

23.08.2024, godz. 18.00
Komisja Edukacji

23.08.2024, godz. 19.00
Komisja Społeczna i Zdrowia

Dostępność

deklaracja dostępności