Komisja Infrastruktury


Przewodniczący: Tomasz Walkiewicz


Wiceprzewodniczący: Łukasz Grodzicki


Członkowie: Mikołaj Kasiej, Tomasz Paliś, Filip Piwowarczyk, Szymon Toboła, Rafał Zawiślak


Przedmiot działania:

  1. Dokonywanie przeglądów ulic, dróg i oświetlenia dla ustalenia i sporządzenia listy planowanych prac w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych: miejskiej infrastruktury drogowej w zakresie dróg wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 66 ust. 1 Statutu.
  2. Opiniowanie koncepcji i projektów z zakresu infrastruktury.
  3. Uczestniczenie w odbiorach prac wymienionych w ust. 1 zlecanych i finansowanych przez Miasto realizowanych na obszarze dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań wykonywanych w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy z udziałem przedstawicieli właściwej jednostki miejskiej oraz wykonawcy.
  4. Opiniowanie projektu Budżetu Dzielnicy oraz proponowanych zmian budżetowych.
  5. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
  6. Współpraca z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi.
  7. Współpraca z innymi komisjami Rady.

Kalendarium

18.06.2024, godz. 18.00
SESJA RADY DZIELNICY

20.06.2024, godz. 20.00
Komisja Sportu

1.07.2024, godz. 18.00
Komisja Edukacji

1.07.2024, godz. 19.00
Komisja Społeczna i Zdrowia

1.07.2024, godz. 20.00
Komisja Praworządnosci i Bezpieczeństwa

2.07.2024, godz. 18.00
SESJA RADY DZIELNICY

19.07.2024, godz. 18.30
Komisja Kultury

23.08.2024, godz. 18.00
Komisja Edukacji

23.08.2024, godz. 19.00
Komisja Społeczna i Zdrowia

Dostępność

deklaracja dostępności