Komisja Promocji, Informacji i Kontaktu z Mieszkańcami


Przewodniczący: Rafał Zawiślak


Wiceprzewodniczący: Mikołaj Kasiej


Członkowie: Anna Caputa, Maciej Fijak, Łukasz Grodzicki, Anna Gulińska, Tomasz Kołomyjski, Katarzyna Lasota, Jacek Młynarz, Emilia Pacia

Przedmiot działania:

 1. Inicjowanie działań służących uławianiu kontaktu Rady z mieszkańcami Dzielnicy XIII oraz zapewniających lepszy dostęp do informacji.
 2. Opieka nad gazetką dzielnicową w szczególności zakresie koncepcji, przygotowania materiałów, dystrybucji.
 3. Współpraca z Zarządem w zakresie modyfikacji i aktualizacji strony internetowej Rady Dzielnicy.
 4. Współpraca z Zarządem w zakresie prowadzenia mediów społecznościowych będących w dyspozycji Rady Dzielnicy.
 5. Współuczestniczenie w wydawaniu materiałów promujących dzielnice.
 6. Aktualizowanie informacji zamieszczanych na tablicach ogłoszeniowych należących do Rady.
 7. Współpraca z mieszkańcami i z organizacjami pozarządowymi.
 8. Koordynowanie działań związanych z procesem dzielnicowego oraz ogólnomiejskiego Budżetu Obywatelskiego na terenie Dzielnicy XIII w oparciu o przyjęty regulamin.
 9. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej oraz edukacyjnej wraz z organizacją spotkań z mieszkańcami oraz organizowanie punktów głosowań na terenie dzielnicy w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego.
 10. Opiniowanie projektu Budżetu Dzielnicy oraz proponowanych zmian budżetowych.
 11. Określanie obszarów tematycznych konkursów ofert na realizację zadań publicznych o charakterze integrującym lokalną społeczność, przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w konkursie ofert.
 12. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
 13. Współpraca z innymi komisjami Rady.Koordynacja działań związanych z procesem dzielnicowego oraz ogólnomiejskiego Budżetu Obywatelskiego na terenie Dzielnicy XIII w oparciu o przyjęty regulamin.
 14. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej oraz edukacyjnej wraz z organizacją spotkań z mieszkańcami oraz głosowań na terenie dzielnicy w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego.
 15. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
 16. Współpraca z mieszkańcami i z organizacjami pozarządowymi.
 17. Współpraca z innymi komisjami Rady.

Kalendarium

18.06.2024, godz. 18.00
SESJA RADY DZIELNICY

20.06.2024, godz. 20.00
Komisja Sportu

1.07.2024, godz. 18.00
Komisja Edukacji

1.07.2024, godz. 19.00
Komisja Społeczna i Zdrowia

1.07.2024, godz. 20.00
Komisja Praworządnosci i Bezpieczeństwa

2.07.2024, godz. 18.00
SESJA RADY DZIELNICY

19.07.2024, godz. 18.30
Komisja Kultury

23.08.2024, godz. 18.00
Komisja Edukacji

23.08.2024, godz. 19.00
Komisja Społeczna i Zdrowia

Dostępność

deklaracja dostępności