Komisja Edukacji


Przewodniczący: Grażyna Ligęza


Członkowie: Barbara Baran, Anna Caputa, Katarzyna Lasota, Tomasz Walkiewicz

Przedmiot działania:

  1. Udział w komisjach dokonujących przeglądu stanu technicznego placówek oświatowych na terenie dzielnicy.
  2. Ustalanie w porozumieniu z dyrekcjami szkół i przedszkoli listy remontów planowanych do realizacji w placówkach oświatowych.
  3. Uczestniczenie w odbiorach prac wymienionych w ust. 1 zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań wykonywanych w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy, z udziałem przedstawicieli właściwej jednostki miejskiej oraz wykonawcy.
  4. Wnioskowanie inwestycji o charakterze oświatowym.
  5. Udział w komisjach powoływanych do rozstrzygnięcia konkursów na dyrektorów placówek oświatowych.
  6. Organizacja wystaw, konkursów oraz imprez okolicznościowych we współpracy z instytucjami oświatowymi działającymi na terenie dzielnicy.
  7. Opiniowanie projektu Budżetu Dzielnicy oraz proponowanych zmian budżetowych.
  8. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
  9. Współpraca z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi.
  10. Współpraca z innymi komisjami Rady.

Kalendarium

18.06.2024, godz. 18.00
SESJA RADY DZIELNICY

20.06.2024, godz. 20.00
Komisja Sportu

1.07.2024, godz. 18.00
Komisja Edukacji

1.07.2024, godz. 19.00
Komisja Społeczna i Zdrowia

1.07.2024, godz. 20.00
Komisja Praworządnosci i Bezpieczeństwa

2.07.2024, godz. 18.00
SESJA RADY DZIELNICY

19.07.2024, godz. 18.30
Komisja Kultury

23.08.2024, godz. 18.00
Komisja Edukacji

23.08.2024, godz. 19.00
Komisja Społeczna i Zdrowia

Dostępność

deklaracja dostępności