Planty im. Floriana Nowackiego

Planty im. Floriana Nowackiego – ( pomiędzy ul. Rolego a pl. Serkowskiego) – zostały założone w latach 1868-88, dzięki staraniom burmistrza Floriana Nowackiego. Wcześniej na tym terenie był staw królewski, a później plantacja wikliny.

Pomnik wyrwanych serc

Pomnik wyrwanych serc – monument projektu Witolda Cęckiewicza postawiony w 1964 roku, ku „Pamięci męczenników wymordowanych przez hitlerowskich ludobójców w latach 1943-1945” wszystkich narodowości.

Apteka Pod Orłem – (pl. Bohaterów Getta 18) – jest Oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, w którym mieści się stała wystawa poświęcona zagładzie Żydów w Krakowie w latach 1939-1945 zatytułowana „Apteka w getcie krakowskim”.

Fabryka Schindlera

Fabryka Schindlera – (ul. Lipowa 4)- Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa z przygotowaną stałą wystawą : „Kraków – czas okupacji (1939-1945)”.

Ciekawostki

Obywatele honorowi miasta Podgórza

Obywatele miasta Podgórza

Przynależni do Podgórza

Katolicki Cech Zbiorowy w Krakowie na Podgórzu

Dostępność

deklaracja dostępności