Miasto pod wzgórzem Lasoty

Na tradycję Dzielnicy XIII składają się przede wszystkim dzieje Podgórza, miasta założonego w końcu XVIII w. Istniejące tu złoża krzemienne były przyczyna osiedlania się ludzi w okresie paleolitu i neolitu, w dobie kultury łużyckiej i przeworskiej, a od VII w. rozwijało się także osadnictwo słowiańskie (z którym związany był zapewne Kopiec Krakusa). Najprawdopodobniej w XI w powstał kościół św. Benedykta, przy którym w XII-XIII w. funkcjonowała osada.

Obywatele honorowi miasta Podgórza

Obywatele miasta Podgórza

Przynależni do Podgórza

Katolicki Cech Zbiorowy w Krakowie na Podgórzu

Dostępność

deklaracja dostępności