Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 lipca wtorek w godzinach od 16.00 do 17.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze, ul. Rynek Podgórski 1 swój dyżur radnego miejskiego będzie miał Radny Miasta Krakowa Pan Jacek Bednarz.

Szanowni Państwo, informujemy o o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Przewóz" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją, w zakresie zmian wynikających z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu oraz ponowienia czynności planistycznych.