marsz pamięci

Miasto Kraków, Stowarzyszenie Festiwalu Kultury Żydowskiej oraz Gmina Wyznaniowa Żydowska zapraszają na Marsz Pamięci, upamiętniający 75. rocznicę likwidacji krakowskiego getta. Społeczność żydowska, władze miasta i mieszkańcy Krakowa spotkają się na placu Bohaterów Getta o godzinie 12.00, aby przejść stamtąd pod pomnik na terenie byłego obozu KL Płaszów – dokładnie tą trasą, którą przeszli ostatni krakowscy Żydzi. 

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa organizuje wystawę Kopiec pamięci poświęconą historii kopca Józefa Piłsudskiego na Sowińcu. Zwiedzający wystawę dowiedzą się o największej akcji patriotycznej dwudziestolecia międzywojennego. Niezwykły entuzjazm towarzyszący tworzeniu ziemnego monumentu upamiętniającego trud odzyskania niepodległości zostanie skontrastowany z jego powojenną historią.

1 marca to pierwszy dzień składania wniosków w ramach 5. edycji budżetu obywatelskiego. Przez cały miesiąc mieszkańcy będą konsultować, pisać i składać propozycje zadań, które po weryfikacji trafią pod głosowanie. W tym roku mamy do rozdysponowania 8 mln zł na zadania ogólnomiejskie oraz 518 800 zł na zadania o charakterze dzielnicowym na terenie Dzielnicy XIII Podgórze.

Edward Dembowski

W najbliższy poniedziałek 26 lutego przypada 172. rocznica Powstania Krakowskiego i śmierci Edwarda Dembowskiego. Uroczyste obchody rocznicowe rozpoczną się o godz. 12.00 przy grobie Edwarda Dembowskiego na Starym Cmentarzu Podgórskim. Do wzięcia udziału w uroczystości zachęcamy poczty sztandarowe.