Koniec siódmej kadencji Rady Dzielnicy

Dzień dzisiejszy, tj. piątek 16 listopada, jest ostatnim dniem kadencji Rady Dzielnicy XIII Podgórze wybranej w roku 2014. Nieco dłużej, bo do momentu wyłonienia nowego, swoje obowiązki będzie pełnić obecny Zarząd Dzielnicy. Nowe rady dzielnic wybierzemy już 2 grudnia. 

Ostatnie cztery lata minęły bardzo szybko. Wydaje się, że był to naprawdę dobry czas dla Podgórza. Czas wielkich wydarzeń, realizacji ważnych inwestycji, czas współpracy i czas zmian w Radzie i Dzielnicy.

W tej kadencji obchodziliśmy dwie setne rocznice. W 2015 świętowaliśmy rocznicę połączenia Podgórza i Krakowa, a w roku obecnym piękną rocznicę wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborczej pod hasłem "Wolność przyszła z Podgórza". W 2016 roku uczciliśmy 120 urodziny Parku Bednarskiego. Mamy w końcu swoje Muzeum, otwarte po latach starań wielu zaangażowanych Podgórzan. To również czas odkryć i badania historii najważniejszych podgórskich zabytków - kościoła św. Józefa i kościoła św. Benedykta. Na terenie naszej dzielnicy zrealizowano w tych latach najważniejsze w mieście inwestycje. Nie chcemy ich tu oceniać, ale wymienić: estakada tramwajowa łącząca ul. Lipską i Wielicką, łącznica kolejowa Krzemionki-Zabłocie, most nad Wisłą w ciągu trasy S7, żłobek na Małym Płaszowie, przedszkole na Rybitwach, oczekiwany przez mieszkańców remont ul. Wrobela, a także wiele mniejszych takich jak liczne ścieżki rowerowe i chodniki, ogródki jordanowskie, rewitalizacja dawnego stadionu KS Korona, remonty zabytkowych kamienic, w tym. min. siedziby Centrum Kultury Podgórza. Kolejne inwestycje zostały już zaplanowane lub są realizowane: dom kultury oraz biblioteka w Płaszowie, nowa siedziba teatru KTO w dawnym kinoteatrze „Wrzos”, Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem w dawnym Składzie Solnym, Miejsce Pamięci KL Plaszow oraz parking P&R na Małym Płaszowie.

Ostatnie lata to w całym Krakowie czas aktywizacji mieszczan i walki o wspólne cele. Szczególnie widoczne było to w Podgórzu – chyba najbardziej aktywnej na tym polu dzielnicy w Krakowie (zwłaszcza biorąc pod uwagę potencjał ludnościowy). Byliśmy chyba największym beneficjentem budżetu obywatelskiego. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu zagospodarowany został Zalew Bagry (kontynuacja w roku 2019), powstał park przy ul. Zabłocie, wybudowana zostanie tężnia solankowa, powstanie park przy ul. Wadowickiej, zmieniać się zaczął również Staw Płaszowski. Ponadto w planach jest kilkukrotnie przesuwana rewitalizacja Parku im. W. Bednarskiego, Parku Rzecznego „Ogród Płaszów” oraz kamieniołomu Libana. Wszystko to możliwe jest dzięki szerokiemu zaangażowaniu Podgórzan, wielokrotnie współpracujących dla dobra ich dzielnicy!

Również My, Rada i Zarząd Dzielnicy staraliśmy zmieniać się dla Państwa. To nie tylko zmiany wizerunkowe – nowa strona dzielnicy, Facebook, znak graficzny, nowy layout gazetki, ale przede wszystkim otwartość na potrzeby i głos mieszkańców Podgórza. Staraliśmy się być blisko Państwa, reagować na problemy i zagrożenia, podejmowaliśmy inicjatywy i działania, lobbowaliśmy za ważnymi dla dzielnicy tematami.

Oczywiście nie wszystko udało się zrobić, nadal przed dzielnicą jest dużo wyzwań. Do najważniejszych z pewnością należy rozwiązanie problemu smrodów w Płaszowie, budowa zbiornika retencyjnego na osiedlu Kabel, zagospodarowanie terenu pod łącznicami kolejowymi czy też rozsądna zabudowa licznych terenów inwestycyjnych, zwłaszcza w rejonie Płaszowa, Rybitw i Przewozu. Podjęcie tych i wielu innych wyzwań to zadanie dla wybranych 2 grudnia członków Rady Dzielnicy.

Życzymy Państwu i nowo wybranej Radzie Dzielnicy realizacji tych celów, efektywnej i miłej współpracy oraz wszystkiego najlepszego dla Państwa i całego Podgórza.

Dziękujemy za ostatnie 4 lata!

Zarząd Dzielnicy XIII Podgórze