Spotkanie informacyjne z mieszkańcami ws. uciążliwości zapachowych

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne ws. uciążliwości zapachowych występujących w południowo-wschodnim obszarze Krakowa. Spotkanie odbędzie się 6 września o godz. 18.30 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących przy ul. Grochowej 19. 

Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele:

  • Zespołu Badawczego Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  • Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
  • Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
  • Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miejskiego w Krakowie
  • Straży Miejskiej

Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane dotychczasowe oraz planowane działania.

Spotkanie jest organizowane przez przewodniczącego Rady Dzielnicy XIII - Jacka Bednarza.

Aktualizacja: tutaj można zazpznać sie z notatką ze spotkania.