Spotkanie opłatkowe Dzielnicy XIII

W dniu wczorajszym, późnym popołudniem, w murach odnowionego zajazdu "Pod św. Benedyktem" odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Zarząd Dzielnicy XIII Podgórze. Do Muzeum Podgórza przybyli radni Miasta Krakowa, proboszczowie podgórskich parafii, przewodniczący podgórskich dzielnic, członkowie Rady Dzielnicy XIII, dyrektorzy jednostek miejskich i placówek oświatowych, prezesi klubów sportowych i stowarzyszeń oraz przedstawiciele służb: Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej.

Spotkanie było okazją do złożenia serdecznych życzeń oraz podziękowań dla wszystkich zgromadzonych za pracę i zaangażowanie na rzecz Podgórza i jego społeczności. Podkreśliło je wyjątkowe miejsce spotkania - nowe Muzeum Podgórza, którego powstanie jest zasługą wielu z obecnych wczoraj osób. Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Michał Niezabitowski zapewnił, że drzwi Muzeum Podgórza będą zawsze otwarte, a ono samo, powstałe dzięki społeczności lokalnej, będzie również przez nią współtworzone. Muzeum Podgórza to pierwsze muzeum nowego typu, tzw. muzeum lokalne, którego współgospodarzem jest społeczność lokalna.

Spotkanie umilił koncertem kolęd występ uczniów ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego. Życzenia w imieniu Zarządu Dzielnicy XIII złożył przewodniczący Jacek Bednarz, ze strony władz miasta przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider. Zanim połamaliśmy się opłatkiem, modlitwę zmówił ksiądz dziekan Antoni Bednarz, proboszcz parafii św. Józefa.

Jacek Młynarz