W dniu wczorajszym, w momencie wyboru nowego przewodniczącego, zakończył swoją działalność Zarząd Dzielnicy XIII Podgórze VII kadencji. Pracowaliśmy dla Państwa w składzie: przewodniczący Jacek Bednarz, z-ca przewodniczącego Jacek Młynarz oraz członkowie: Aurelia Czerwińska-Pacura, Teresa Kural oraz Tomasz Kołomyjski. Dziękujemy za cztery owocne lata współpracy na rzecz Dzielnicy. Nowym przewodniczącym został Szymon Toboła.

Estetyczne wnętrze, stanowisko internetowe, strefa dla dzieci i ponad 9 tys. książek – od wtorku, 11 grudnia, Biblioteka Kraków zaprasza do filii nr 46, która została przeniesiona w nowe miejsce na ul. Bolesława Limanowskiego 4.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w kolejnej dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru „Rejon ul. Koszykarskiej”. Spotkanie odbędzie się 13 grudnia 2018 roku o godzinie 15:30 w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala im. Józefa Dietla. Uwagi do ponownie wyłożonej części planu można wnosić do 24 stycznia 2019 r.