W dniu wczorajszym, późnym popołudniem, w murach odnowionego zajazdu "Pod św. Benedyktem" odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Zarząd Dzielnicy XIII Podgórze. Do Muzeum Podgórza przybyli radni Miasta Krakowa, proboszczowie podgórskich parafii, przewodniczący podgórskich dzielnic, członkowie Rady Dzielnicy XIII, dyrektorzy jednostek miejskich i placówek oświatowych, prezesi klubów sportowych i stowarzyszeń oraz przedstawiciele służb: Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej.