nowa placówka opiekuńczo-wychowawcza w podgórzu

Otwarcie nowej placówki opiekuńczo – wychowawczej

Dziś (30 grudnia, środa) o godzinie 12:00 przy ul. Parkowej 12b odbędzie się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej placówki dla 10 wychowanków, która od 1 stycznia 2016r. będzie funkcjonować w strukturze Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „PARKOWA”. W wydarzeniu weźmie udział Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta Andrzej Kulig.

Uruchomienie placówki jest realizacją założeń Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 861/2015 z dnia 10 kwietnia 2015r., zgodnie z którym corocznie ma być budowana jedna placówka opiekuńczo – wychowawcza.

Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „PARKOWA” od 1 stycznia 2016r. przejmie zadania likwidowanej 31 grudnia 2015 r. Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. J. Brzechwy. W strukturze jednostki będzie funkcjonować 6 placówek typu specjalistyczno – terapeutycznego, które zapewnią opiekę i wychowanie 68 dzieciom pozbawionym opieki rodziców. Wszystkie placówki funkcjonujące w ramach Centrum „PARKOWA” będą zapewniać nie więcej niż 14 miejsc. Oznacza to, iż kolejne krakowskie placówki w terminie wcześniejszym osiągną standard liczby miejsc zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który został wyznaczony na dzień 31.12.2020 r.

Źródło: www.krakow.pl