Zakończyły się wybory do Rady Dzielnicy.

Zakończyły się wybory do Rady Dzielnicy XIII Podgórze. Wiemy, kogo wybraliśmy i jaka była frekwencja. Pełna lista kandydatów, którzy wywalczyli mandaty (wraz z liczbą głosów), znajduje się poniżej.

 

 1. Teresa Kural  (274)
 2. Bolesław Krzysztof Markiewicz  (224)
 3. Aurelia Czerwińska-Pacura  (125)
 4. Jerzy Panek  (113 )
 5. Barbara Jadwiga Orłowska  (133)
 6. Katarzyna Pabian  (120)
 7. Barbara Baran  (93)
 8. Tomasz Maciej Kołomyjski  (104)
 9. Adam Kasprzyk  (164)
 10. Piotr Świtalski  (153)
 11. Szymon Toboła  (157)
 12. Joanna Rabiasz   (126)
 13. Iwona Praczyńska  (160)
 14. Jacek Młynarz  (237)
 15. Tadeusz Styrski  (407)
 16. Adam Wrona  (157 0
 17. Krzysztof Włosik  (147)
 18. Bogdan Wajda  (273)
 19. Jacek Bednarz   (171)
 20. Patrycja Trębacz   (193)
 21. Magdalena Modzelewska-Kadow  (207)

Znamy również frekwencję. W wyborach wzięło udział 33,21proc. uprawnionych do głosowania Wynik może nie jest imponujący, ale to ponad dwukrotny wzrost w stosunku do poprzednich wyborów z 2011 roku, gdzie frekwencja wyniosła 13,68 proc.